Pierīgas tūrisma asociācija veido ģeogrāfisko sadarbības tīklu Pierīgas tūrisma komersantiem un izstrādā jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Ģeogrāfiskais (reģionālais) sadarbības tīkls tiek veidots jau uz esošā, EXIT RĪGA, sadarbības tīkla pamata un ietvers tuvējos Pierīgas novados (Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ādažu, Ropažu, Salaspils) un apvienos dažādu jomu pārstāvjus: tūristu mītnes, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pasākumu organizatorus, tūrisma operatorus, transporta pakalpojuma sniedzējus vai citus komersantus, kuri tiek iekļauti kādā no tūrisma produktiem.

Jau vairākās kārtās ir veidotas diskusijas par potenciāli attīstāmajiem produktu un pakalpojumu virzieniem Pierīgā, tāpēc šoreiz darbnīca tiek plānota kā noslēdzošais publiskais pasākums, lai jau pēc tā varētu mērķtiecīgāk attīstīt tieši konkrētus virzienus, ne vairs tikai idejas. Tāpēc, pasākumā, š.g. 14.decembrī, Annas Koku skolā (Babītes pagasts, Mārupes novads) aicināti visi potenciālie komersanti, kuri darbojas Pierīgas novados (un/vai arī Rīgā), kas būtu ieinteresēti piedalīties Pierīgas tūrisma sadarbības tīkla veidošanā. Piedalīšanās darbnīcā nozīmēs arī iespēju produktu un pakalpojumu veidošanas ietekmēšanu un klātbūtni jaunu ideju ģenerēšanā. Darbnīcas pirmo daļu vadīs zinātņu doktore, RTU Dizaina Fabrikas vadītāja, Ideju un inovāciju dibinātāja Elīna Miķelsone. Savukārt otrā pasākuma daļa būs veltīta, lai iepazītos, tīkloties un norisināsies vieglā svētku noskaņojumā.

Lai piedalītos pasākumā, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu ŠEIT.
Pievienojies Facebook pasākumam ŠEIT.

 Lai sadarbības tīklu varētu īstenot, Pierīgas tūrisma asociācija pretendēs uz jauno ES fondu atbalsta programmu tūrisma nozares komersantu atbalstam. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 6 439 834 eiro. Plānots, ka programmas ietvaros tiks atlasīti un atbalstīti 8 sadarbības tīkli – 4 tematiskie sadarbības tīkli un 4 ģeogrāfiskie sadarbības tīkli, sekmējot 20 jaunu tūrisma produktu izveidi. Finansējumu varēs saņemt, lai veiktu dažādus publicitātes pasākumus, īstenotu vietējās un starptautiskās sadarbības sekmēšanas pasākumus (vizītes, izstādes, pieredzes apmaiņa u.c.), īstenotu produktu un pakalpojumu idejas un ar to saistītos pasākumus (pētījumi, testēšana, izmēģināšana un sertificēšana, apmācību organizēšana) u.c.

Atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi".