Pierīgas tūrisma asociācija veido ģeogrāfisko sadarbības tīklu Pierīgas tūrisma komersantiem un izstrādā jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā.

2024.gada 21.februārī no p.16 līdz p.18. Zoom platformā aicinām uz attālinātu, informatīvu sadarbības tīkla sanāksmi, lai iepazītos un tīklotos, pārrunātu svarīgāko informāciju, kas attiecas uz komersantu atbildību un ieguldījumiem projekta īstenošanas laikā, kā arī  diskutētu par tālākajiem plāniem un darbībām. Tā kā sadarbības tīkla veidošana prasījusi arī piesaistīt papildus uzņēmumus jau esošajam EXIT RĪGA sadarbības tīklam, tad noslēgumā paredzēta jauno biedru uzņemšana Pierīgas tūrisma asociācijā. Sapulces pieslēgšanās saite ŠEIT.

Ģeogrāfiskais (reģionālais) sadarbības tīkls tiek veidots tuvējos Pierīgas novados un apvienos dažādu jomu pārstāvjus: tūristu mītnes, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, pasākumu organizatorus, tūrisma operatorus, transporta pakalpojuma sniedzējus vai citus komersantus, kuri tiek iekļauti kādā no tūrisma produktiem.

Pierīgas tūrisma asociācija ir izstrādājusi stratēģiju sadarbības tīkla darbībai un arī saņēmusi pozitīvu atzinumu no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras. Plānots, ka Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas veicināšanai tiks izveidota aktīvās atpūtas un izklaides rezervēšanas platforma, Rīga+ dienas autobusu tūres no galvaspilsētas un aktīvās labbūtības kompleksais piedāvājums.

Jebkurš saimnieciskās darbības veicējs Ādažu, Ropažu, Salaspils, Mārupes, Olaines, Ķekavas novados un Rīgā vēl var iesaistīties sadarbības tīklā! Kopīgi veidojot jaunos kompleksos tūrisma produktus, komersantiem būs iespēja saņemt atbalstu līdz 50 000EUR granta veidā, lai palielinātu sava uzņēmuma eksportspēju (ārzemju tūristu plūsmu) un apgrozījumu, sasniegtu jaunu auditoriju ar spēcīgām mārketinga kampaņām un jauniem, starptautiskiem sadarbības partneriem.

Svarīgākā informācija par “Atbalsts uzņēmējdarbībai” 1.2.3. specifikā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.2. pasākuma “Atbalsts tūrisma produktu attīstībai” projektu konkursu apkopota ŠEIT.