Šodien, 25. septembrī, Biznesa augstskola Turība un Pierīgas tūrisma asociācija parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu profesionālās augstākās izglītības pilnveidošanu un Pierīgas uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, attīstību un šajā jomā strādājošo darbinieku izglītošanu, kā arī veidotu eksportspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Sadarbība ar Turību asociācijai palīdzēs īstenot vairākus tās mērķus, piemēram, veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Pierīgā, kā arī  identificēt, plānot, attīstīt un veidot tūrisma produktus, sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību, izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus, kā arī gidus un citas tūrismā iesaistītas personas.

Līgums paredz arī asociācijas iesaisti Turības Starptautiskās tūrisma fakultātes darbā – studentiem tiks nodrošinātas plašākas iespējas studijās, zinātniskajā pētniecībā un radošajā darbā, kā arī jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izstrādē, izmantojot gan augstskolas, gan Pierīgas tūrisma asociācijas  resursus un intelektuālo potenciālu. Asociācija ir apņēmusies studentiem vadīt praktiskās nodarbības, organizēt pieredzes apmaiņas ekskursijas Pierīgā, nodrošināt prakses vietas, kā arī sniegt konsultācijas par studiju programmu attīstības iespējām un sadarboties mentora programmas ietvaros.

“Pierīgas tūrisma asociācijai šī būs lieliska iespēja savas pieredzē gūtās zināšanas nodot topošajiem jomas speciālistiem. Un nav šaubu, ka no šīs sadarbības ieguvēji būs gan studenti Turībā, gan tūrisma uzņēmējdarbības vide Pierīgā. Tā, kopīgiem spēkiem, jau tuvā nākotnē, paverot nākamo līmeni Pierīgas tūrisma reģiona attīstībā un šī reģiona konkurētspējas celšanā,” uzsver asociācijas valdes locekle Aiva Vancāne.

Biznesa augstskola Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte ir vienīgā starptautiski atzītā tūrisma fakultāte Latvijā, nodrošina augsta līmeņa studiju iespējas, kas topošajiem tūrisma un viesmīlības speciālistiem sniedz iespēju apgūt nozarē nepieciešamās zināšanas un prasmes, vienlaikus sniedzot izpratni par ilgtspējas risinājumu izstrādi, pilnveidošanu un ieviešanu nozares piedāvātajos produktos un pakalpojumos. Starptautiskā tūrisma fakultāte ir akreditēta ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) TedQual, kurā tiek novērtēts kursu saturs un vai augstskola piedāvā studiju kursus atbilstoši praksei pasaules tūrisma izglītībā.

Šogad Starptautiskā tūrisma fakultāte ir saņēmusi lielu jauniešu  interesi par tūrisma un viesmīlība studijām. Tas pēc dekāna Ērika Lingebērziņa domām,  atspoguļo ne tikai ieguldīto darbu, radot interesi par studijām šajā jomā, atbildot uz darba devēju pieprasījumu, bet situāciju, kāda ir arī nozarē. Pēc pāris gadu pārtraukuma tūrisma nozare šobrīd piedzīvo jaunu izrāvienu.

Par pirmo prioritāti kopējā sadarbībā izvirzīta jaunu, eksportspējīgu produktu un pakalpojumu izstrāde, līdztekus gatavojot konkrētas tēmas Pierīgas reģionam tik ļoti nepieciešamo pētījumu izstrādē. Jau pirmās darba grupas ar Turības dalību varētu notikt novembra sākumā notiekošajā Pierīgas tūrisma apmācību seminārā, par kuru informācija sekos drīzumā. Līdz tam tiks pārskatīta jau esošo pētījumu bāze un noteikti šaurāki virzieni topošajiem. 

 

Informāciju sagatavoja:
Vineta Vītoliņa, Biznesa augstskolas Turība Attīstības direktore
Aiva Vancāne, Pierīgas tūrisma asociācijas valdes locekle