Š.g. 22.martā Etnogrāfiskajā viesu namā Gungas norisinājās ikgadējā biedru kopsapulce, kurā ar saviem iedvesmas stāstiem dalījās šajā gadā uzņemtie jaunie biedri – SIA "Boards you", SIA 2GR, SIA “Tours Across Baltics App” un Lauku sēta "Krīvi"/ Tinkeru parks (Ropažu novads), atskatījāmies uz pirmajā gadā paveikto, tika apstiprināts gada pārskats, pārskatīts biedru naudas apmērs un ievēlēta jauna padome.

Pirmais asociācijas darbības gads bijis pietiekami jaudīgs – veikta plaša EXIT RĪGA mārketinga kampaņa, organizētas gidu apmācības, analizētas dažādas kvalitātes zīmes un veikta aptauja “Kas priekš manis ir tūrisms Pierīgā?” (kas noderēs izstrādājot stratēģiju). Kopumā padomei un valdei bijis aktīvs darbs visos asociācijas noteiktajos darbības virzienos – jaunu produktu veidošanā, kvalitātes uzraudzībā, interešu pārstāvniecībā, strādājot pie gidu tīkla izveides un koordinējot tūrisma reģionu EXIT RĪGA.

Biedrības statūti paredz, ka katru gadu tiek ievēlēta jauna padome, kas nozīmē, ka arī šis jautājums bija biedru kopsapulces darba kārtībā. Vienbalsīgi šogad padomē ir ievēlēti desmit biedri – Zane Dūšele (kempings "Dūšeļi"), Jolanta Ivanova (biedrība "Pierīgas partnerība"), Kristīne Sprula (gids), Anna Imbrate-Siliņa (Ropažu novada pašvaldība, Jana Freimane (Salaspils novada pašvaldība), Jānis Zariņš (pargajieni.lv), lmārs Jasinskis (JIP Mārupīte), Irina Sietiņa (Ķekavas novada pašvaldība), Patrīcija Vēvere (Mārupes novada pašvaldība), Vents Strautmanis (SIA "Boards you"). Par padomes priekšsēdētāju pirmajā tās sēdē atkārtoti ievēlēta Zane Dūšele.

Tuvākajos asociācijas plānos ietilpst stratēģijas izstrāde, pasākumu kalendāra iedzīvināšana, internetveikala izveidošana, virkne mārketinga aktivitāšu kopā ar EXIT RĪGA. Jau tuvākajā laikā darbu atsāks jaunu produktu veidošanas darba grupa un jaunveidotā stratēģijas darba grupa.

Paldies visiem biedriem, kuri ieradās un Etnogrāfiskā viesu nama “Gungas” saimniecei par jauko uzņemšanu!