Šī gada 9. decembris bija tā diena, kad laikā no 18:00-22:00 norisinājās pēdējā EXIT RĪGA Pierīgas gidu apmācību sesija, pēc kurā redzētajām un izvērtētajām topošo gidu sastādītajām maršrutu prezentācijām EXIT RĪGA tūrisma reģiona Pierīgas novados (Ādaži, Ropaži, Salaspils, Ogre, Ķekava, Olaine un Mārupe), tika noskaidrots, ka EXIT RĪGA Pierīgas gidu apmācību apliecību savai turpmākajai darbībai kā gidiem, jeb Pierīgas stāstniekiem, saņems 34 apmācību dalībnieki, kas čakli līdzdarbojās, iesaistījās, klausījās, skatījās, uzdeva jautājumus, konkretizēja faktus visās sešās EXIT RĪGA Pierīgas gidu apmācību sesijās, ko Pierīgas tūrisma asociācija organizēja laikā no 23. novembra līdz 09. decembrim, katru otrdienu un ceturtdienu, sākot no 18:00.

Ideja šādas apmācības organizēt un ieplānot dzima jau kopā ar Pierīgas tūrisma asociācijas dzimšanu šī gada sākumā, kad kā viens no darbības virzieniem tika noteikts arī darbs ar gidiem Pierīgas novados, kā rezultātā asociācijā tika izveidota gidu darbības darba grupa, kas tad šī gada rudenī, sezonai beidzoties, aktīvi pieķērās idejas un viena no svarīgākajiem punktiem vadlīnijās – Gidu apmācību organizēšana - realizācijas un īstenošanas.

Izsludinot EXIT RĪGA Pierīgas gidu apmācības, asociācijas darbinieki bija diezgan skeptiski un bažīgi saistībā ar pietiekamu skaitu interesentu pieteikšanos, taču bažām nebija pamata, kad jau nedēļas laikā pieteikuma anketas bija aizpildījuši pat vairāk interesentu, nekā bija paredzēts apstiprināt apmācībām.

Tas bija signāls, ka viss ir noticis pareizajā laikā un vietā, un, piemeklējot un uzrunājot vairākus nozaru speciālistus un ekspertus, EXIT RĪGA Pierīgas gidu apmācībās savu dalību apstiprināja un tajās ar savām prezentācijām un lekcijām piedalījās sekojošie lektori:

23. novembrī – Sergejs Ivančenko (Latvijas Profesionālo gidu asociācijas biedrs, Topošo gidu kursu pasniedzējs “B&M”un “Blagovest”, kvalifikācijas celšanas pasākumu vadītājs esošajiem gidiem) stāstīja un izskaidroja tēmu “Ievads giduloģijā vai Kas jāzina gidam”.

25. novembrī – Gatis Kampernovs (SIA Impro ceļojumi grupu vadītājs un produktu veidotājs, VA un LKA lektors) interpretēja savu tēmu “Grupai atbilstošas interpretācijas lietošana un potenciālo problēmsituāciju apzināšana un novēršana grupas vadīšanā”,

Un Krišjānis Berķis (improvizators, pasākumu vadītājs, komunikācijas treneris SIA “Runas rāmis”) iedrošināja un atbrīvoja topošo gidu balssaites un dabisko atvērtību ar tēmu “Drosme runāt (nomierināšanās, darbs ar auditoriju, improvizēšana, humors, problēmas)”.

 

30. novembrī – Marita Eglīte (praktizējoša ārpakalpojumu grāmatvede, grāmatvedības un nodokļu konsultante) fokusēja topošo gidu uzmanību uz skaitļiem, veidlapām un sadarbību ar finanšu institūcijām ar savu tēmu “Gidu darbības finansiālā uzskaite un aktualitātes nodokļu jautājumos”,

Armands Muižnieks (Profesionāls gids, RSU un biznesa augstskolas “Turība” lektors, Latvijas Piļu un muižu asociācijas izpilddirektors) dalījās ar savām pieredzēm un stāstiem par gidu darbu savā tēmā "Darba motivācija un izaicinājumi, labās prakses piemēri”,

Un Aiva Vancāne (Pierīgas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja) izklāstīja asociācijas darbības vadlīnijas un redzējumu ar tēmu “Pierīgas tūrisma asociācija kā platforma sadarbības iespējām gidiem”.

Šīs informatīvi bagātīgās, noteikti lietderīgās un saistošās lekcijas tika papildinātas ar skatāmu un klausāmu bagātīgu materiālu par tūrisma iespējām, pakalpojumiem un potenciālu Pierīgā, ko 2. decembra vakarā prezentēja astoņi EXIT RĪGA tūrisma reģionā iekļauto novadu un apkārtņu tūrisma speciālisti.

Apmācību pēdējās divās sesijās tika dots vārds pašiem topošajiem gidiem, ar iespēju gan sevi parādīt, gan noprezentēt apmācību pārbaudes darbu – pašu sagatavotu vienas dienas ekskursijas maršrutu vienā vai vairākos EXIT RĪGA teritorijā esošajos Pierīgas novados, kā rezultātā visiem apmācību dalībniekiem un arī brīvklausītājiem bija iespēja iepazīties ar 34 dažādu un individuālu maršrutu iespējām, ko apmācību dalībnieki bija sagatavojuši, un kas aptvēra visus septiņus šobrīd EXIT RĪGA teritorijā esošos novadus.

Pierīgas tūrisma asociācija ir pateicīga gidu apmācību dalībniekiem par nenogurstošo ieinteresētību, pacietību, vēlmi būt un darīt, par pozitīvo noskaņojumu attiecībā uz nākamā gada tūrisma iespējām Latvijā gan darbam ar vietējo, gan ārvalstu mērķauditoriju, un gandarīta par savu paveikto darbu šo patiešām veiksmīgo un noderīgo Pierīgas gidu apmācību realizēšanā, kas ļauj domāt, ka Pierīgas novadus jau nākamgad vēl jo krāšņākus, saistošākus un izteiksmīgākus padarīs jaunu Pierīgas stāstnieku pienesums.

Paldies biedrībai "Pierīgas partnerība" par sadarbību!

Informāciju sagatavoja
Jana Freimane, Pierīgas tūrisma asociācija