Nolikums “EXIT RĪGA” velo orientēšanās 2020”


Orientēšanās veids: velo orientēšanās
Organizatori – Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Ropažu, Stopiņu, Salaspils, Baldones, Ķekavas, Mārupes, Babītes, Olaines, Ādažu un Garkalnes novadu pašvaldības
Reģistrēšanās katrai kārtai notiek www.exitriga.lv
1. Mērķis
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt dabas, aktīvās atpūtas, kultūrvēstures un citus tūrisma objektus reģionā.
1.2. Popularizēt velo braukšanu un orientēšanos kā brīnišķīgu iespēju aktīvā veidā pavadīt laiku.
2. Dalībnieki:
2.1. Piedalīties var ikviens bez vecuma ierobežojuma.
2.2. Vienā komandā drīkst būt vai nu vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, pāris vai 2 draugi. Ja draugu ir vairāk kā 2, jāsadalās mazākās komandās un jāievēro noteiktie ārkārtējās situācijas ierobežojumi.
3. Kārtu norises datumi:
3.1. Lielvārdes novads 20.- 24. maijs
3.2. Stopiņu novads 27. - 31. maijs
3.3. Baldones novads 10. - 14. jūnijs
3.4. Ķeguma novads 1.- 5. jūlijs
3.5. Ādažu novads 8. – 12.jūlijs
3.6. Ogres novads 15. - 19. jūlijs
3.7. Ropažu novads 29. jūlijs - 2. augusts
3.8. Ķekavas novads 5.-9. augusts
3.9. Salaspils novads 12. - 16. augusts
3.10. Ikšķiles novadā 19. - 23. augusts
3.11. Mārupes novads 2. - 6. septembris
3.12. Babītes novads 9. - 13. septembris
3.13. Olaine novads 16. - 20. septembris
3.14. Garkalnes novads 23. - 27. septembris

4. Nepieciešamais aprīkojums:
4.1. Velo orientēšanās notiek izmantojot velosipēdus, tiem jābūt tehniskā braukšanas kārtībā. Citu pārvietošanās līdzekļu izmantošana ir aizliegta. Velo ķiveru lietošana atbilstoši noteiktajiem CSN.
4.2. Mobilais telefons ar lejuplādētu aplikāciju QRENTEERINGS, atzīmēšanās kontrolpunktos, izmantojot šo aplikāciju. Aplikācija pieejama Google Play vai AppStore.

5. Pieteikšanās:
5.1. Pieteikšanās notiek mājaslapā www.exitriga.lv, aizpildot pieteikuma anketu katras kārtas norises nedēļā, katrai kārtai dalībnieki var pieteikties vienu reizi.
5.2. Dalībniekiem reģistrācijas informācija tiek nosūtīta uz norādīto e-pastu 1 dienu pirms kārtas sākuma, vai pēc reģistrācijas, ja to veic kārtas norises laikā. Dalībnieki, kas pieteiksies konkrētās kārtas norises nedēļā no trešdienas līdz svētdienas plkst. 17:00, karti un pieteikšanās informāciju saņems tajā pašā dienā.
5.3. Katras kārtas karte būs publicēta 1 dienu pirms aktivitātes sākuma www.exitriga.lv mājas lapā. Dalībnieks karti var lejuplādēt telefonā, vai arī pats izdrukāt.
5.4. Pieteikšanās kārtai tiek pārtraukta konkrētās kārtas norises nedēļas svētdienā plkst. 17:00. Pēdējais starts aktivitātei pieļaujams līdz svētdienas plkst. 18:00.
5.5. Piesakoties komanda apliecina, ka dalībnieku veselības stāvoklis ir atbilstošs dalībai. Ja ir novērojamas jebkādas vīrusa pazīmes, ievēro striktu karantīnu un #paliecmājās.

6. Norise:
6.1. Dalībnieki distanci var veikt brīvi izvēlētā laikā, katras kārtas norādītajos datumos. Var piedalīties jebkurā kārtā pēc izvēles. Dalībnieki pastāvīgi plāno KP apmeklējumu un savām spējām piemērotu distanci aktivitātes veikšanai.
6.2. Kontrollaiks no STARTA līdz FINIŠAM ir 4 stundas. Laika skaitīšana sākas ierodoties STARTA vietā un nolasot attiecīgo QR kodu.
6.3. Atzīmēšanās kontrolpunktā (KP) notiek, nolasot QR kodus. Punktu vērtībā katrā KP ir 1 punkts. Maksimālais punktu skaits vienā posmā ir 30 punkti, kas atbilst apmeklētiem 30 KP.
6.4. Atzīmējoties KP, punktu skaits aplikācijā uzrādās automātiski.
6.5. Kartē var būt atzīmēti īpašie KP, kuros jānofotografējas visai komandai ar redzamiem velosipēdiem, un fotogrāfija jānosūta organizatoriem uz e-pastu info@exitriga.lv.
6.6. Organizatori patur tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas www.exitriga.lv sadaļā VELO ORIENTĒŠANĀS. Dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.

7. Finišs:
7.1. Ierodoties FINIŠĀ, OBLIGĀTI jānolasa FINIŠA QR kods un rezultāti OBLIGĀTI caur aplikāciju jānosūta uz serveri.
7.2. Pēc FINIŠA atkārtoti doties trasē nebūs iespējams.
7.3. Kavējot kontrollaiku, tiek ieskaitīti tikai kontrollaikā apmeklētie KP.

8. Apbalvošana:
8.1. Katrā kārtā starp visiem dalībniekiem, kas būs piedalījušies un finišējuši, tiks izlozēts pārsteiguma dāvanu grozs divu darba dienu laikā pēc kārtas norises, izlozes rezultāti tiks publicēti www.exitriga.lv un ExitRīga Facebook kontā. Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu nodošanu.

9. Drošība un atbildība:
9.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un savu nepilngadīgo komandas dalībnieku drošību, par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, par sociālās distancēšanās noteikumu ievērošanu.
9.2. Organizatori neuzņemas atbildību par traumām vai inventāra bojājumiem, kas radušies šī nolikuma neievērošanas rezultātā.

10. Personas datu aizsardzība:
10.1. Piesakoties dalībnieki piekrīt Personas datu apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 3. punktu, ar mērķi datu subjekta reģistrēšanai dalībai un identifikācijai sacensībām, sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas nodrošināšanai.
10.2. Personas datus uzglabā un apstrādā tikai tajā apjomā un termiņā cik tas nepieciešams šeit minētā mērķa izpildei.
logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

Mob.tālr.: 20028007 (Velo orientēšanās)
Mob.tālr.: 28644888
E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2021, EXIT RĪGA

Search