Nolikums “EXIT RĪGA” auto/velo orientēšanās 2021”

Orientēšanās veids: auto/velo orientēšanās. Orientēšanās veidu novads vai novadu apvienības izvēlas, norādot to iepriekš.

Organizatori – Pierīgas tūrisma asociācija, Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Ropažu, Stopiņu, Salaspils, Baldones, Ķekavas, Mārupes, Babītes, Olaines un Garkalnes novadu pašvaldības

Reģistrēšanās katrai aktivitātei notiek caur  www.exitriga.lv, norādot nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama dalībai aktivitātē. Pēc reģistrēšanās, dalībnieks uz e-pastu saņem pieteikšanās informāciju. 

  1. Mērķis

1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā iepazīt dabas, aktīvās atpūtas, kultūrvēstures un citus tūrisma objektus EXIT RĪGA reģionā.

1.2. Popularizēt orientēšanos kā brīnišķīgu un saistošu iespēju kā aktīvā veidā pavadīt brīvo laiku.

  1. Dalībnieki:

2.1. Piedalīties var ikviens bez vecuma ierobežojuma.

2.2. Vienā komandā drīkst būt vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā. 2.3..Piesakoties dalībai, spēkā ir  noteiktie ārkārtējās situācijas ierobežojumi uz doto brīdi.

  1. Kārtu norises datumi:

3.1. Ķekavas - Baldones novads  24. - 30. maijs (VELO )

3.2. Salaspils novads - 12. - 18.jūlijs (VELO)

3.3. Ropažu  novads (Ropažu, Stopiņu, Garkalnes un Vangažu teritorijā) - 26. jūlijs - 1.augusts (AUTO)

3.4.Ogres novads (Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes teritorijā)  - 2.- 8. augusts (AUTO)

3.5. Mārupes novads (Mārupes un Babītes teritorijās)  - 30. augusts - 5. septembris (AUTO)

3.6. Olaines  novads 20. - 26. septembris (VELO)

 Nepieciešamais aprīkojums:

4.1. Piedaloties VELO orientēšanās:

4.1.1 Velo orientēšanās notiek izmantojot velosipēdus, tiem jābūt tehniskā braukšanas kārtībā. Citu pārvietošanās līdzekļu izmantošana ir aizliegta. Velo ķiveru lietošana atbilstoši noteiktajiem CSN.

4.1.2 .Uzlādēts mobilais telefons ar lejuplādētu aplikāciju QRENTEERINGS, atzīmēšanās kontrolpunktos notiks, izmantojot šo aplikāciju. Aplikācija pieejama Google Play vai AppStore.

4.2. Piedaloties AUTO orientēšanās:

4.2.1 Vismaz vienam dalībniekam jābūt tiesīgam vadīt komandas B kategorijas transportlīdzekli.

4.2.2. Transportlīdzeklim jāatbilst visiem Ceļu Satiksmes Noteikumiem un tam jābūt tiesībām piedalīties ceļu satiksmē ar derīgu tehnisko apskati. 

4.2.3.Uzlādēts mobilais telefons ar lejuplādētu aplikāciju QRENTEERINGS, atzīmēšanās kontrolpunktos notiks, izmantojot šo aplikāciju. Aplikācija pieejama bez maksas Google Play vai AppStore.

  1. Pieteikšanās:

5.1. Pieteikšanās notiek mājaslapā www.exitriga.lv, aizpildot pieteikuma anketu. Katram posmam dalībnieki var pieteikties vienu reizi.

5.2. Dalībniekiem reģistrācijas apstiprinājuma informācija tiek nosūtīta uz norādīto e-pastu. Aktivitātei nepieciešamā informācija  - karte, foto kolāža un distances kods - ir pieejama www.exitriga.lv

5.3. Dalībnieks karti un foto kolāžu var lejuplādēt telefonā, vai arī pats izdrukāt. Organizatori materiālu druku nenodrošina, karte un foto kolāža pieejama www.exitriga.lv 

5.4. Pieteikšanās posmam sākas 1 nedēļu pirms norises datuma. Kontrolpunkti, kas ir apmeklēti pēc posma pēdējās dienas norises datuma, netiek ieskaitīti. 

5.5. Piesakoties, komandas pieteicējs apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par komandas dalībnieku veselības stāvokli. Ja ir novērojamas jebkādas vīrusa pazīmes, jāievēro strikta karantīna un aktivitātē piedalīties nedrīkst .

  1. Norise:

6.1. Dalībnieki distanci var veikt brīvi izvēlētā laikā, katras aktivitātes  norādītajos datumos vienas kalendārās nedēļas ietvaros. Var piedalīties jebkurā aktivitātē  pēc izvēles. Dalībnieki pastāvīgi plāno KP apmeklējumu pēc savām spējām, un resursiem piemērotu distanci aktivitātes veikšanai.

6.2. Kontrollaiks aktivitātei netiek noteikts. Laika skaitīšana sākas, noskenējot pirmo QR kodu pēc izvēles. (posms jāveic nedēļas laikā). 

6.3. Atzīmēšanās kontrolpunktā (KP) notiek, nolasot QR kodus un veicot organizatoru uzdevumus KP atrašanās vietā. Punktu vērtībā katrā KP ir 1 punkts. Par pareizi izpildītu uzdevumu, dalībnieks saņem papildus vienu punktu. Uzdevumu veids un skaits tiks norādīts katra posma kartē. Uzdevumi automātiski parādās aplikācijā, apmeklējot KP. Foto punkti kartē ir atzīmēti oranžā krāsā, jautājumi - zilā krāsā. 

6.4. Atzīmējoties KP, punktu skaits aplikācijā uzrādās automātiski.

6.5. Organizatori patur tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas mājas lapā www.exitriga.lv. Dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.

6.7. Dalībai aktivitātē nepieciešama mobilā telefona aplikācija QRENTEERINGS.

    7. Finišs:

7.1. Komanda var finišēt jebkurā laikā un pie jebkura KP. Finišs visiem automātiski ieskaitīsies katra posma norises nedēļas svētdienā plkst.18:00

  1. Apbalvošana:

8.1. Katrā novada vai novadu apvienības aktivitātē  starp visiem dalībniekiem, kas būs piedalījušies, apmeklējuši vismaz 20KP ar velo un 35 KP ar auto, tiks izlozēts pārsteiguma dāvanu grozs. Izloze veicama divu darba dienu laikā pēc aktivitātes noslēguma, izlozes rezultāti tiks publicēti www.exitriga.lv un EXIT RĪGA Facebook kontā. Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu nodošanu.

     9. Drošība un atbildība:

9.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un savu nepilngadīgo komandas dalībnieku drošību, par visu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, par sociālās distancēšanās noteikumu ievērošanu.

9.2. Organizatori neuzņemas atbildību par traumām vai inventāra bojājumiem, kas radušies šī nolikuma neievērošanas rezultātā.

  1. Personas datu aizsardzība:

10.1. Aizpildot pieteikuma anketu, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei un apliecina, ka ir saskaņojis ar attiecīgajām fiziskajām personām to personu datu apstrādi, kuras norādītas pieteikuma anketā, nepieciešamības gadījumā apliecinot, ka šāda piekrišana ir saņemta.

10.2. Aktivitātes norises laikā iegūtie fizisku personu dati, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti aktivitātes publicitātes vajadzībām, tie var tikt nodoti trešajām personām, nolūkā nodrošināt publicitāti. 

10.3. Datu apstrādes nolūks: Pasākuma "“EXIT RĪGA” auto/velo orientēšanās 2021" norises nodrošināšana, dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana, publicitātes nodrošināšana. 

10.4. Personas datu apstrādes Pārzinis: Pierīgas tūrisma asociācija.

10.5. Personas dati tiks uzglabāti un apstrādāti tikai tajā apjomā un termiņā, cik tas nepieciešams Nolikuma 10.3. punktā norādītā nolūka izpildei.

logo_exitriga_web_grey_300-2.png
KONTAKTI

Mob.tālr.: +371 26658689 (Velo orientēšanās)
E-pasts:   info@exitriga.lv
SEKO MUMS

LAD banneris

© 2021, EXIT RĪGA

Search